BONUS spoj – VOI 2011 Phần thưởng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BONUS/ 1. Đề bài BONUS Spoj Tuấn là người chiến thắng trong một cuộc thi “tìm hiểu kiến thức vũ trụ” và được nhận các phần thưởng do công ty XYZ tài trợ. Các phần thưởng được bố trí trên một bảng hình vuông nxn có dạng một lưới ô vuông kích thước đơn … Đọc tiếp BONUS spoj – VOI 2011 Phần thưởng