BCPRIME PTIT spoj – Kiểm tra số nguyên tố

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPRIME/ Nội dung bài viết1. Đề bài Kiểm tra số nguyên tốDữ liệuKết quảVí dụ2. Code check số nguyên tốa. code pascalb. Code C++ Kiểu dùng hàmc. Code C++ viết trên chương trình chính 1. Đề bài Kiểm tra số nguyên tố Một số được gọi là số nguyên tố nếu nó chỉ có 2 ước … Đọc tiếp BCPRIME PTIT spoj – Kiểm tra số nguyên tố