KCOLLECT spoj – Thu hoạch

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/KCOLLECT/ 1. Đề bài KCOLLECT spoj Công việc buôn bán dừa của Pirate không mấy khả quan cho lắm, khiến anh đêm ăn không ngon ngày ngủ không yên, chỉ biết chúi đầu vào xem “Rôbô trái cây”. Một ngày nọ, đang nằm ngủ dưới gốc dừa, bỗng một trái dừa rơi vào đầu […]

Continue reading