MSE07B spoj – Double Queue

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MSE07B/vn/ 1. Đề bài MSE07B spoj Ngân hàng BIG-Bank mở một chi nhánh ở Bucharest và được trang bị một máy tính hiện đại với các công nghệ mới nhập, C2#,VC3+ … chỉ chuối mỗi cái là không ai biết lập trình. Họ cần một phần mềm mô tả hoạt động của ngân hàng […]

Continue reading