[C++] Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

1. Đề bài tính tổng các số nguyên tố

Cho số nguyên dương N nhập từ bàn phím, hãy tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

Gợi ý: Bạn viết hàm kiểm tra số nguyên tố rồi duyệt qua các số nhỏ hơn N sau đó cộng vào tổng nếu là số nguyên tố.

2. Code tính tổng các số nguyên tố

số nguyên tố c++

4 thoughts on “[C++] Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *