Sử dụng Click để tạo command-line interface (CLI) trong Python

Python là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực máy tính và khoa học dữ liệu. Với các công cụ và thư viện đa dạng của nó, Python cung cấp cho người dùng nhiều cách để thực hiện các tác vụ trên máy tính. Trong bài viết này, […]

Continue reading


Setup VPN server v2ray vmess + websocket + no TLS port 80 

Cài đặt Xray-core ssh vào máy chủ với quyền root sudo su Sau khi cài đặt xong, để chắc chắn chúng ta có thể kiểm tra lại bằng systemctl status xray Nếu trạng thái service đang running thì coi như xong bước đầu. Thiết lập config cho xray Khi sử dụng lệnh kiểm tra service […]

Continue reading


Sử dụng docker compose để chạy nukeviet

Để chạy nukeviet trên các máy máy chủ, VPS không cài đặt sẵn php, và các lib hỗ trợ cho nukeviet chúng ta có thể sử dụng docker compose để cài đặt nukeviet một cách linh hoạt hơn. Tạo docker network Tạo network riêng Sau khi tạo xong chúng ta sẽ được phép sử dụng […]

Continue reading


[Nhập môn Phát triển game] Cách làm cầu thang trong game

1. Yêu cầu cơ bản – Có kiến thức cơ bản về lập trình game – Biết xử lí va chạm (với đất, các object bằng AABB và SweptAABB) – Hiểu cơ bản về xử lí KeyBoards. – Biết cách làm cho nhân vật đi (vận tốc, trọng lực, điều khiển phím,…) 2. Ý tưởng […]

Continue reading


Kết nối thiết bị đến Android Studio thông qua Wifi

Bạn đang phải debug một ứng dụng Android làm việc trên Android Studio, tuy nhiên bạn không muốn sử dụng máy ảo hoặc cable USB, bạn có thể kết nối chúng thông qua Wifi theo hướng dẫn dưới đây. 1. Mở terminal trong android studio Chọn vào tab Terminal bên góc dưới màn hình. 2. […]

Continue reading


C# – Viết chương trình nhập vào tháng năm, in ra số ngày của tháng.

Viết chương trình bằng ngôn ngữ C Sharp cho phép người dùng nhập vào tháng năm và in ra số ngày của tháng đó. 1. Hướng dẫn giải bài tập c# in số ngày của tháng – Đầu tiên sử dụng Console.ReadLine();  để nhập dữ liệu từ bàn phím vào string – Chuyển string sang kiểu […]

Continue reading


[CSDL] BT Thực hành 1 truy vấn SQL – Phần 2

Giải bài tập thực hành truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng 1. Tóm tắt đề bài CSDL Quản lí bán hàng KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSO, NGDK) Tân từ: Quan hệ khách hàng sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng thành viên gồm có các thuộc tính: mã khách hàng, […]

Continue reading


Share post Facebook để mở khóa nội dung bằng cách sử dụng jQuery & Facebook API

Để khai thác tối đa tiềm năng từ mạng xã hội khi chia sẻ một sản phẩm công nghệ miễn phí, chúng ta có thể dùng đến phương án buộc người dùng phải “Chia sẻ bài viết lên facebook để nhìn thấy nội dung”. Chỉ với vài dòng mã mà chúng ta có thể dễ dàng […]

Continue reading


[Stack] PostFix to InFix

Bài này là đảo ngược của bài trong link sau: https://kienthuc24h.com/stack-spoj-onp-transfer-expression-infix-postfix/ Các bạn lưu ý về quy định dấu ngoặc ( ). Ví dụ: ab+ —> (a+b) at+bac++cd+^* —-> ((a+t)*((b+(a+c))^(c+d))) abc-+de-fg-h+/* —-> ((a+(b-c))*((d-e)/((f-g)+h))) Thuật toán Đọc từ đầu đến cuối chuỗi, thực hiện các thao tác sau: Nếu gặp kí tự là ‘a’ -> ‘z’ thì cho vào […]

Continue reading