[Upcoder] HAPPYNEWYEAR – Happy new year 2017

Link submit: HAPPYNEWYEAR  1. Đề bài Để chào mừng năm mới 2017, UPCoder sẽ tặng điểm thưởng cho tất cả các tài khoản. Mỗi tài khoản tùy theo sự siêng năng giải bài của mình mà được tặng số điểm tương ứng. Tuy nhiên admin không cho biết trước số điểm sẽ tặng mà mã hóa […]

Continue reading


[UpCoder] LOGIN_UP2 – Xác nhận Upcoder 2

1. Đề bài LOGIN_UP2 Như ta đã biết, trong đợt thi quá trình đợt 1 vừa rồi. Do bị tấn công DDOS nên hệ thống upcoder.xyz không hoạt động ổn định. Để chống lại điều này, hệ thống yêu cầu mọi người phải nhập một xâu kí tự bất kì để được cho phép đăng […]

Continue reading


Spoj PTIT PTIT016C – ACM PTIT 2016 C – Chẵn lẻ

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT016C/ 1. Đề bài PTIT016C spoj An rất thích những gì có tính thứ tự nên muốn tìm các số nguyên dương mà chữ số ở vị trí chẵn thì là số chẵn còn chữ số ở vị trí lẻ thì là số lẻ. Hãy giúp An thực hiện công việc trên. Input Dòng […]

Continue reading


NKH spoj – Tách Từ

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKH/ 1. Đề bài NKH spoj Hệ điều hành XP cho phép điều khiển cùng lúc hai bàn phím. Hai anh em Tuấn và Nam vừa được thưởng một máy tính mới nên rất muốn thử tính năng này của XP. Tuấn và Nam, mỗi người dùng một bàn phím và đồng thời gõ […]

Continue reading


P156SUME spoj PTIT – ROUND 6E – Ước chung của chuỗi

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P156SUME/ 1. Đề bài P156SUME spoj Một chuỗi a được gọi là ước của chuỗi b nếu tồn tại một số nguyên dương x sao cho khi ta viết x lần chuỗi a thì sẽ thu được chuỗi b. Ví dụ chuỗi “abab” có 2 ước là “ab” và “abab”. Bạn được cho 2 […]

Continue reading


P156PROE spoj PTIT – ROUND 6E – Phép dịch

Nguồn đề bài:  http://www.spoj.com/PTIT/problems/P156PROE/ 1. Đề bài P156PROE spoj Cho trước dãy ký tự: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_. Phép dịch K trong dãy này được định nghĩa là đẩy một ký tự đi K vị trí. Ví dụ: phép dịch 1 là ‘A’→’B’, ‘B’→’C’, …, ‘Z’→’_’, ‘_’→’.’, và ‘.’→’A’. Phép dịch 3 là: ‘A’→’D’, ‘B’→’E’, …, ‘.’→’C’. Bài toán đặt ra là cho trước số nguyên K […]

Continue reading