Đồ án: Tìm hiểu và cài đặt thuật toán Counting sort

Tên Đồ Án: Tìm hiểu thuật toán Counting sort 1. Ý nghĩa của đồ án Sắp xếp là một trong những thuật toán mà bất kì lập trình viên nào cũng phải trải qua trong quá trình học tập của mình. Trong số đó COUNTING SORT – Sắp xếp bằng phương pháp đếm phân phối […]

Continue reading


PTIT016D spoj PTIT- ACM PTIT 2016 D – Biểu thức

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT016D/ 1. Đề bài PTIT016D spoj Một dãy gồm n số nguyên không âm a1, a2,…, an được viết thành một hàng ngang, giữa hai số liên tiếp có một khoảng trắng, như vậy có tất cả (n­-1) khoảng trắng. Người ta muốn đặt k dấu cộng và (n-1-k) dấu trừ vào (n­-1) khoảng […]

Continue reading


P157PROE spoj PTIT – ROUND 7E – Kim cương

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P157PROE/ 1. Đề bài P157PROE spoj Một cửa hàng đá quý và trang sức nhận thấy rằng các viên kim cương sẽ càng hấp dẫn với người mua hơn nếu trọng lượng càng nhỏ và độ trong suốt càng cao. Cho trước N viên kim cương. Giả sử trọng lượng viên kim cương thứ […]

Continue reading


P157PROA spoj PTIT – ROUND 7A – Số may mắn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P157PROA/ 1. Đề bài P157PROA spoj Để chọn ra con số may mắn của riêng CLB IT – PTIT, chủ nhiệm CLB yêu cầu mỗi thành viên lựa chọn một số nguyên dương bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 1000. Sau đó con số nào được chọn bởi nhiều người nhất thì sẽ […]

Continue reading


BALLGMVN spoj – VOI 2014 – Trò Chơi Với Những Viên Bi

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BALLGMVN/ 1. Đề bài BALLGMVN spoj Trong một hội thi Ballgame, ban tổ chức chuẩn bị một bàn lớn. Trên mặt bàn có n bi xanh đánh số từ 1 đến n và n bi đỏ đánh số từ n + 1 đến 2n. Mỗi trận đấu, các vận động viên sẽ chơi luân […]

Continue reading


PTIT127C spoj ptit- Bố trí phòng họp

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT127C/ 1. Đề bài PTIT127C spoj Có n cuộc họp đánh số từ 1 đến n đăng ký làm việc tại một phòng hội thảo. Cuộc họp i cần được bắt đầu ngay sau thời điểm sivà kết thúc tại thời điểm f­i. Hỏi có thể bố trí phòng hội thảo phục vụ được […]

Continue reading


P133SUMF spoj PTIT – cấp số cộng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P133SUMF/ 1. Đề bài P133SUMF spoj Tí đã viết được 4 số tạo thành một cấp số cộng, theo yêu cầu của cô giáo. Nhưng giờ ra chơi, Tèo lại xỏ đểu bạn của mình bằng cách xóa đi một số, rồi viết theo thứ tự ngẫu nhiên 3 số còn lại. Các bạn […]

Continue reading