Setup VPN server v2ray vmess + websocket + no TLS port 80 

Cài đặt Xray-core ssh vào máy chủ với quyền root sudo su Sau khi cài đặt xong, để chắc chắn chúng ta có thể kiểm tra lại bằng systemctl status xray Nếu trạng thái service đang running thì coi như xong bước đầu. Thiết lập config cho xray Khi sử dụng lệnh kiểm tra service […]

Continue reading


Sử dụng docker compose để chạy nukeviet

Để chạy nukeviet trên các máy máy chủ, VPS không cài đặt sẵn php, và các lib hỗ trợ cho nukeviet chúng ta có thể sử dụng docker compose để cài đặt nukeviet một cách linh hoạt hơn. Tạo docker network Tạo network riêng Sau khi tạo xong chúng ta sẽ được phép sử dụng […]

Continue reading


Error: smtp connect() failed khi dùng PHPMailer

1. Dấu hiệu lỗi “SMTP Error: Could not connect to SMTP host” Bạn có thể nhìn thấy điều này SMTP connect() failed hoặc Called Mail() without being connected trong output debug. Nó là thông báo rằng PHPMailer gặp một ít vấn đề, bạn cấu hình dns thất bại, Tường lửa của webservers (ví dụ như nhà cung cấp GoDaddy) […]

Continue reading


CWP – CentOS Web Panel: Lỗi không thể add user vào mysql

Nếu bạn vừa cài CWP (CentOS Web Panel), và có cập nhật Mysql theo một số hướng dẫn tại 1 số blog sẽ gặp phải tình trạng không add user database được. Để khắc phục tình trạng trên bạn dùng SSH và chạy lệnh này mysql_upgrade -u root -p Nếu vẫn không được bạn có thể […]

Continue reading


Thay đổi MTU Windows, khắc phục lỗi không vào được speedtest.net khi dùng VPN

MTU (Max Tranmission Unit) là đơn vị truyền tải dữ liệu lớn nhất của modem, nếu MTU càng lớn thì modem truyền dữ liệu càng nhiều. Giá trị MTU lớn nhất là 1500. Thông thường ADSL thường tương thích với MTU 1492. 1. Không vào được speedtest khi dùng VPN PPTP Hôm nay mình có […]

Continue reading


Hướng dẫn tự động tạo backup VPS lên google drive

1. Các công cụ cần dùng Mysqlmydumper gdrive HocVps Script    Đầu tiên mình cài đặt HocVps Script, cách cài như thế nào các bạn vui lòng lên trang chủ hocvps để tìm hiểu. Sau khi cài xong mình vào thư mục domain chính ở mục private_html mình cài thêm Mysqldumper bản mới nhất. 2. Cài đặt drive […]

Continue reading


Khắc phục lỗi “server reached MaxClients setting” trên vps

1. Dấu hiệu lỗi trong logs Khi tôi mở trang web, nó mất quá lâu để tải. Tôi đã kiểm tra các avg tải máy chủ bằng cách sử dụng top, và nó có vẻ tốt đẹp. Trong thư mục /var/log/httpd error_log file log, và có các lỗi sau đây: [error] server reached MaxClients setting, […]

Continue reading