Error: smtp connect() failed khi dùng PHPMailer

1. Dấu hiệu lỗi “SMTP Error: Could not connect to SMTP host” Bạn có thể nhìn thấy điều này SMTP connect() failed hoặc Called Mail() without being connected trong output debug. Nó là thông báo rằng PHPMailer gặp một ít vấn đề, bạn cấu hình dns thất bại, Tường lửa của webservers (ví dụ như nhà cung cấp GoDaddy) […]

Continue reading


CWP – CentOS Web Panel: Lỗi không thể add user vào mysql

Nếu bạn vừa cài CWP (CentOS Web Panel), và có cập nhật Mysql theo một số hướng dẫn tại 1 số blog sẽ gặp phải tình trạng không add user database được. Để khắc phục tình trạng trên bạn dùng SSH và chạy lệnh này  mysql_upgrade -u root -p Nếu vẫn không được bạn có thể reset lại pass […]

Continue reading


Thay đổi MTU Windows, khắc phục lỗi không vào được speedtest.net khi dùng VPN

MTU (Max Tranmission Unit) là đơn vị truyền tải dữ liệu lớn nhất của modem, nếu MTU càng lớn thì modem truyền dữ liệu càng nhiều. Giá trị MTU lớn nhất là 1500. Thông thường ADSL thường tương thích với MTU 1492. 1. Không vào được speedtest khi dùng VPN PPTP Hôm nay mình có […]

Continue reading


Hướng dẫn tự động tạo backup VPS lên google drive

1. Các công cụ cần dùng Mysqlmydumper gdrive HocVps Script    Đầu tiên mình cài đặt HocVps Script, cách cài như thế nào các bạn vui lòng lên trang chủ hocvps để tìm hiểu. Sau khi cài xong mình vào thư mục domain chính ở mục private_html mình cài thêm Mysqldumper bản mới nhất. 2. Cài đặt drive […]

Continue reading