QBSELECT Spoj – VOI06 Chọn ô

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBSELECT/ 1. Đề bài QBSELECT Spoj Cho một bảng hình chữ nhật kích thước 4×n ô vuông. Các dòng được đánh số từ 1 đến 4, từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j […]

Continue reading


LTPMSEQ spoj – Tìm xâu

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LTPMSEQ/ 1. Đề bài LTPMSEQ spoj Sau khi đã giải được PTQMSEQ, PM bắt leaxtanh vượt qua thử thách thứ 2 là chứng tỏ tình cảm của mình. Leaxtanh viết ra trên giấy n xâu với những dòng chữ tình cảm. Sau khi viết xong, với con mắt tinh đời, PM hỏi leaxtanh […]

Continue reading