C11TRCNT spoj – Bắn máy bay

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/C11TRCNT/ 1. Đề bài C11TRCNT spoj Vương quốc C11 sắp chuẩn bị gặp hiểm họa cực lớn từ vương quốc XYZ. Theo thông tin mật báo của điệp viên “Không Không Thấy”, rằng XYZ sẽ gửi một Đại đội máy bay B52 ra thả bom tại HN (thủ đô của C11), và quyết đem […]

Continue reading


SAFENET2 spoj – Mạng máy tính an toàn

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/SAFENET2/ 1. Đề bài SAFENET2 spoj Có n máy tính đánh số từ 1 đến n và m dây cáp mạng,giữa 2 máy tính có thể có một hoặc nhiều đường dây cáp mạng nối chúng,không có cáp mạng nối một máy với chính nó.Hai máy tính có thể truyền dữ liệu cho nhau […]

Continue reading


MPILOT spoj – Pilots

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MPILOT/ 1. Đề bài MPILOT spoj Thử sub trước rồi hẵng đọc giải ha! <3 Charlie sở hữu vài cái máy bay bà già và cần tối ưu chi phi để kiếm lời Có N phi công (N chẵn) và cần có N/2 phi hành đoàn.Mỗi phi hành đoàn gồm 2 người- 1 lái […]

Continue reading


Danh sách một số bài tập quy hoạch động trên spoj

Danh sách một số bài tập quy hoạch động trên spoj http://vn.spoj.com/problems/MAXARR1/ http://vn.spoj.com/problems/PTRANG/ http://vn.spoj.com/problems/QBMAX/ http://vn.spoj.com/problems/QBSTR/ http://vn.spoj.com/problems/LNACS/ http://vn.spoj.com/problems/QBSEQ/ http://vn.spoj.com/problems/NKPALIN/ http://vn.spoj.com/problems/NKTICK/ http://vn.spoj.com/problems/VCOWFLIX/ http://www.spoj.com/problems/STREET/ http://vn.spoj.com/problems/AMSSEQ/ http://vn.spoj.com/problems/BCDIV/ http://vn.spoj.com/problems/LATGACH/ http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/ http://vn.spoj.com/problems/BONUS/ http://vn.spoj.com/problems/C11CAVE/ http://vn.spoj.com/problems/C11KM/ http://vn.spoj.com/problems/MPILOT/ http://vn.spoj.com/problems/SETNJA/ http://vn.spoj.com/problems/TREEPATH/ http://vn.spoj.com/problems/VSTEPS/ http://vn.spoj.com/problems/QBPAL/ http://vn.spoj.com/problems/M3TILE/ http://www.spoj.com/problems/BYTESH1/ http://vn.spoj.com/problems/NKSEQ/ http://vn.spoj.com/problems/NKCABLE/  http://vn.spoj.com/problems/NKREZ/  http://vn.spoj.com/problems/MBLAST/ http://vn.spoj.com/problems/DTDOI/ http://vn.spoj.com/problems/LSFIGHT/ http://vn.spoj.com/problems/MAXCUB/ http://vn.spoj.com/problems/PBCDEM/ http://vn.spoj.com/problems/COUNTPL/  http://vn.spoj.com/problems/LQDGONME/ http://vn.spoj.com/problems/NKPATH/ http://vn.spoj.com/problems/PVOI14_4/  http://vn.spoj.com/problems/HAF1/  http://vn.spoj.com/problems/STMERGE/ http://vn.spoj.com/problems/KKDD/ http://vn.spoj.com/problems/MMAXPER/  http://vn.spoj.com/problems/HELPPM/  http://vn.spoj.com/problems/QBTICKET/ http://vn.spoj.com/problems/BARICAVN/  http://vn.spoj.com/problems/BARIC/  […]

Continue reading


V8ORG spoj – Tổ chức đối lập

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/V8ORG/ 1. Đề bài V8ORG spoj Ở một đất nước nọ, lực lượng an ninh vừa phát hiện một tổ chức đối lập. Tổ chức đối lập này được tổ chức chặt chẽ, bao gồm mạng lưới thành viên và chỉ huy ở các cấp bậc khác nhau. Các thành viên của tổ chức […]

Continue reading