Ứng dụng nhân ma trận vào tính số Fibonacci lớn

Nhân ma trận được ứng dụng rất nhiều đặc biệt là dùng để tính số Fibonacci lớn rất nhanh, hiệu quả rất nhiều so với các phương pháp duyệt thông thường. Link submit online:  MINIGAME22.3:FIBO 1. Đề bài ứng dụng nhân ma trận tính Fibonacci Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt […]

Continue reading


[Codeforces] 750A – New Year and Hurry

http://codeforces.com/contest/750/problem/A Limak sẽ tham gia vào một cuộc thi vào ngày cuối cùng của năm 2016. Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 20:00 và sẽ kéo dài bốn giờ, chính xác cho đến nửa đêm. Sẽ có n vấn đề, được sắp xếp theo độ khó, ví dụ problem 1 là dễ nhất và problem […]

Continue reading


Viết chương trình tính tổ hợp Ckn, và xuất ra tam giác pascal

Viết chương trình có sử dụng hàm để tính Ckn . Xuất ra tam giác Pascal. Xuất ra vị trí giữa màn hình. Code tính tổ hợp #include <iostream> #include <cstdio> using namespace std; int giaithua(int n) { int gt=1; for (int i=1; i<=n; i++) gt=gt*i; return gt; } int ckn(int k, int n) { […]

Continue reading


[C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b

1. Tìm UCLN, BCNN Cho 2 số nguyên A, B được nhập từ bàn phím, hãy viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số. Các bạn có thể tham khảo thêm về cách tính bằng Euclid tại đây: https://kienthuc24h.com/uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-co-ban/ 2. Code tìm UCLN, BCNN C++ #include […]

Continue reading


P134SUMB spoj PTIT – SUM4 B – Lát sàn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P134SUMB/ 1. Đề bài P134SUMB spoj Một sàn nhà hình chữ nhật kích thước m x n (m <=n) được lát kín bởi các viên gạch hình vuông kích thước 1 đơn vị. Những viên gạch sát tường có màu xanh còn những viên gạch còn lại có màu vàng. Cho biết số gạch […]

Continue reading


BASEH spoj – Cơ số H

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BASEH/ 1. Đề bài BASEH spoj Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],…,a[n] và hai số K,H được xác định như sau: a[1]=1; Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2]. Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1. Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H. Input Gồm một dòng duy nhất […]

Continue reading


PTIT124J spoj – chuyển nhị phân sang bát phân

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT124J/ 1. Đề bài PTIT124J spoj Cho một số ở hệ nhị phân, chuyển số đó sang hệ bát phân Input Một số duy nhất ở hệ nhị phân (không quá 100 chữ số, chữ số đầu tiên luôn là 1) Output Số sau khi chuyển sang hệ bát phân. Example Input: 1010 Output: […]

Continue reading