BCTEST14 spoj PTIT – Ốc sên

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTEST14/

1. Đề bài BCTEST14 spoj PTIT

Có một con ốc sên dưới mặt đất. Nó muốn leo lên đỉnh một cái cột bằng gỗ với chiều cao V mét, tính từ mặt đất. Trong một ngày, nó có thể leo lên A mét, tuy nhiên, trong mỗi đêm nó ngủ, nó lại bị tụt xuống B mét. Xác định số ngày cần thiết để con ốc sên leo tới đỉnh.

Dữ liệu:

Ba số nguyên cách nhau bởi dấu cách: A,B và V (1≤B<A≤V≤1 000 000 000).

Kết quả:

Một số nguyên duy nhất là số ngày cần thiết để con ốc sên leo tới đỉnh

Ví dụ:

INPUTOUTPUT
2 1 54
INPUTOUTPUT
5 1 62
INPUTOUTPUT
100 99 1000000000999999901

2. Code tham khảo BCTEST14 spoj PTIT

One thought on “BCTEST14 spoj PTIT – Ốc sên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *