GOODFRIE spoj PTIT – Good friends

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/GOODFRIE/

1. Đề bài GOODFRIE spoj PTIT

Trong một lớp học, cô giáo xếp hạng N học sinh theo thứ tự điểm số từ cao xuống thấp. Hai học sinh sẽ là bạn nếu thứ tự của họ là gần nhau, tức là khác biệt giữa thứ tự không quá K. Ví dụ: nếu K = 1, thì chỉ có 2 học sinh ở trước và sau danh sách là bạn của 1 học sinh. Thêm nữa, hai học sinh gọi là bạn tốt nếu họ là bạn và tên của họ có cùng độ dài.

Viết chương trình tính số các cặp bạn tốt trong lớp.

Input

Dòng đầu chứ N (3<=N<=300 000) và K (1<= K <=N).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa tên một học sinh theo danh sách xếp hạng (từ 2 đến 20 chữ cái tiếng Anh in hoa).

Output

Số cặp bạn tốt.

Example

Input:

4 2
IVA
IVO
A
TOM

4 2
IVA
IVO
ANA
TOM

Output:
5
Input:
6 3
CYNTHIA
LLOYD
STEVIE
KEVIN
MALCOLM
DABNEY

Output:
2

2. Hướng dẫn GOODFRIE spoj PTIT

bài này tư tưởng giống bài Đặt trạm phủ sóng – Olympic 30/4/2015 tin học 10 các bạn có thể tham khảo.

3. Code tham khảo GOODFRIE spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *