Xử lí spam Brute Force wp-login.php bằng Cloudflare và .htaccess nginx

1. Cách nhận biết Brute Force wp-login.php Nếu bạn đang sử dụng một website wordpress, sau một thời gian khi bạn kiểm tra file access log website của mình. Các bạn sẽ thấy rất nhiều request tới file wp-login.php. Thì website của bạn đang bị tin tặc Brute Force dò password admin. 2. Phòng chống Brute Force wp-login.php […]

Continue reading


[Plugins] Tính năng tìm kiếm chuyên mục khi post bài

Nếu Blog của bạn có nhiều chuyên mục và khi viết một bài mới, bạn gặp nhiều khó khăn trong việc chọn chuyên mục bởi thanh kéo quá ngắn thì Post Category Filter là plugins tốt nhất cho bạn. 1. Post Category Filter Post Category Filter Post Category Filter cho phép bạn lọc qua các hạng […]

Continue reading