[Địa lý 12] Các vùng nông nghiệp và công nghiệp

1. Các vùng công nghiệp

Cả nước có 6 vùng:

– Vùng 1: Các tỉnh Trung du – miền núi bắc bộ trừ Quảng Ninh.

– Vùng 2: Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng + Quảng Ninh + Thanh Hoá + Nghệ An + Hà Tĩnh.

– Vùng 3: Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận.

-Vùng 4: Các tỉnh Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng.

– Vùng 5: Các tỉnh Đông Nam Bộ + Lâm Đồng+Bình Thuận.

– Vùng 6: Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Các vùng nông nghiệp

Cả nước có 7 vùng (Atlat)

–  Vùng I, V:Chuyên môn hoá thấp. (tự kể các sản phẩm chuyên môn hoá bằng Atlat)

– Vùng III, IV: Trung bình. (tự kể các sản phẩm bằng Atlat)

– Vùng VII: Cao. (tự kể các sản phẩm bằng Atlat)

– Vùng II, VI: rất cao. (tự kể các sản phẩm bằng Atlat)

4 thoughts on “[Địa lý 12] Các vùng nông nghiệp và công nghiệp

  1. Vùng 3 có gì đó sai sai, sao từ Quảng Ninh => Ninh Thuận?, Quảng Bình hợp lý hơn chứ tại Quảng Ninh nằm ở vùng 2 r mà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *