[Địa lý 12] Các vùng nông nghiệp và công nghiệp

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

1. Các vùng công nghiệp

Cả nước có 6 vùng:

– Vùng 1: Các tỉnh Trung du – miền núi bắc bộ trừ Quảng Ninh.

– Vùng 2: Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng + Quảng Ninh + Thanh Hoá + Nghệ An + Hà Tĩnh.

– Vùng 3: Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận.

-Vùng 4: Các tỉnh Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng.

– Vùng 5: Các tỉnh Đông Nam Bộ + Lâm Đồng+Bình Thuận.

– Vùng 6: Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Các vùng nông nghiệp

Cả nước có 7 vùng (Atlat)

–  Vùng I, V:Chuyên môn hoá thấp. (tự kể các sản phẩm chuyên môn hoá bằng Atlat)

– Vùng III, IV: Trung bình. (tự kể các sản phẩm bằng Atlat)

– Vùng VII: Cao. (tự kể các sản phẩm bằng Atlat)

– Vùng II, VI: rất cao. (tự kể các sản phẩm bằng Atlat)

2 thoughts on “[Địa lý 12] Các vùng nông nghiệp và công nghiệp

  1. Vùng 3 có gì đó sai sai, sao từ Quảng Ninh => Ninh Thuận?, Quảng Bình hợp lý hơn chứ tại Quảng Ninh nằm ở vùng 2 r mà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *