[Địa lý 12] Công nghiệp Năng lượng, Khai thác than và điện lực

Công nghiệp trọng điểm:

Công nghiệp năng lượng

Công nghiệp khai thác than

– Than atraxit tập trung ở Quảng Ninh vs trữ lượng 3 tỉ tấn, than mỡ ở Tây Nguyên, than nâu ĐBSH, than bùn Cà Mau

– Được khai thác dưới hình thức lộ thiên và hầm mỏ.

– Giá trị than: Nguyên liệu nhiệt điện, xuất khẩu, luyện kim, dược-hoá phẩm, hoá chất

Công nghiệp khai thác dầu khí

– Tập trung ở các bể trầm tích ngoài thềm lục địa: S.Hồng, Trung Bộ, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Thổ Chu-Mã Lai,… với trữ lượng vài tỉ tấn dầu, hàng trăm tỉ m3 khí

– (Dựa vào Atlat chém tình hình khai thác dầu)

– Giá trị: Khí đốt đưa vào phục vụ các ngành CN điện lực, sản xuất phân bón nhà máy nhiệt điện và sản xuất phân đạm Phú Mỹ, Cà Mau

Công nghiệp điện lực

-Sản lượng điện tăng rất nhanh, từ 2000 trở về trước chủ yếu 60% là thuỷ điện, từ 2005 trở về sau thì 60% là nhiệt điện

– Thuỷ điện: Sơn La (2400MW), Hoà Bình (1920MW),… Yaly(700MW)

– Nhiệt điện: + Than đá: Phả Lại 1 và 2 (trên 1000MW)

+ Khí điện đạm: Phú Mỹ 1,2,3,4 (4100MW), Cà Mau 1,2 (1500MW)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *