MORSEDEC spoj – Morse decoding

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MORSEDEC/ 1. Đề bài MORSEDEC spoj Hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, con người thường trao đổi với nhau bằng điện thoại, fax hay email. Hãy quay ngược thời gian lại 100 năm, khi đó con người không có điện thoại hay fax, lại càng chẳng có email, người ta phải […]

Continue reading