SUBSTR spoj – Xâu con

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: SUBSTR

1. Đề bài SUBSTR spoj

Cho xâu A và xâu B chỉ gồm các chữ cái thường. Xâu B được gọi là xuất hiện tại vị trí i của xâu A nếu: A[i] = B[1], A[i+1] = B[2], …, A[i+length(B)-1] = B[length(B)].
Hãy tìm tất cả các vị trí mà B xuất hiện trong A.

Input
Dòng 1: xâu A.
Dòng 2: xâu B.
Độ dài A, B không quá 1000000.
Output
Ghi ra các vị trí tìm được trên 1 dòng (thứ tự tăng dần). Nếu B không xuất hiện trong A thì bỏ trắng.

Example
Input:
aaaaa
aa
Output:
1 2 3 4

2. Code tham khảo HASH, KMP (pascal, c++):

a. HASH C++

b. Hash pascal

c. KMP pascal

One thought on “SUBSTR spoj – Xâu con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *