BIGNUM spoj – Xử lý số nguyên lớn

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: BIGNUM

1. Đề bài BIGNUM spoj

Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu

Tính A + B, A – B, A * B
Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai
Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A
Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B
Dòng 2: Kết quả A – B
Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:

10
11

Output:

21
-1
110

2. Code tham khảo BIGNUM spoj

a. Code BIGNUM pascal

b. Code BIGNUM c++

c. Code BIGNUM c++ tối ưu

Code này không dùng để submit lên spoj, nhưng bạn có thể dùng nó để xử lí các bài toán khác, nó rất tối ưu.

Mình xin phép chia sẻ lại của anh Nguyễn Tiến Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *