Sử dụng docker compose để chạy nukeviet

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Để chạy nukeviet trên các máy máy chủ, VPS không cài đặt sẵn php, và các lib hỗ trợ cho nukeviet chúng ta có thể sử dụng docker compose để cài đặt nukeviet một cách linh hoạt hơn.

Tạo docker network

Tạo network riêng

Sau khi tạo xong chúng ta sẽ được phép sử dụng dãy IP 11.11.x.x

Thiết lập file Docker compose

Tạo các file dưới đây

php.Dockerfile

docker-compose.yml

Tạo file .env để khai báo biến môi trường

Khai báo thông tin database và thông tin địa chỉ ip mà container sẽ sử dụng, sau khi start docker compose lên bạn có thể truy cập website bằng http://11.11.1.100

Database info bạn có thể cài đặt riêng, trong bài hướng dẫn này hiện mình không thêm mysql vào đây.

Download source nukeviet

Tải source code nukeviet và đặt vào trong folder tên www sau đó sử dụng lệnh sau sudo chown -R www-data:www-data www/

Start Docker compose

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ như trên, bạn tiến hành khởi chạy nuketviet bằng docker compose bằng các lệnh sau:

Đính kèm source code tham khảo tại: https://github.com/miticc06/nukeviet-docker-compose

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *