Bảo trì website bằng .htaccess

Chuyển hướng khách đến trang bảo trì – Trong một vài trường hợp, website của bạn bị hack hoặc đang fix lỗi nghiêm trọng mà không muốn người dùng nhìn thấy các bạn có thể dùng .htaccess để chuyển hướng người dùng đến trang thông báo bảo trì website, mặc khác bạn sẽ không bị […]

Continue reading