Bảo trì website bằng .htaccess

Chuyển hướng khách đến trang bảo trì

Chuyển hướng khách đến trang bảo trì bằng .htaccess

– Trong một vài trường hợp, website của bạn bị hack hoặc đang fix lỗi nghiêm trọng mà không muốn người dùng nhìn thấy các bạn có thể dùng .htaccess để chuyển hướng người dùng đến trang thông báo bảo trì website, mặc khác bạn sẽ không bị chuyển hướng bằng cách thêm bộ lọc IP cho website

Các bạn có thể tạo file .htaccess như sau:

RewriteEngine on RewriteCond
%{REQUEST_URI} !/maintenance.html$
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123.123.123.123
RewriteRule $ /maintenance.html [R=302,L]

thay /maintenance.html Thành đường dẫn đến trang thông báo của bạn, còn địa chỉ IP kia là địa chỉ IP được phép truy cập bình thường, sau khi bảo trì xong, bạn xóa dòng lệnh trên thì sẽ truy cập bình thường.

Xem thêm bài viết này: https://kienthuc24h.com/su-dung-htaccess-php-de-chuyen-huong-doi-ten-mien-va-hien-thong-bao/

tạo trang bảo trì bằng htaccess

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *