Sử dụng .htaccess, php để chuyển hướng đổi tên miền và hiện thông báo

Do nhu cầu bạn muốn thay đổi tên miền website đồng thời muốn thông báo người dùng biết bạn sẽ đổi tên miền mới, và vẫn chuyển hướng truy cập đúng.

Hôm nay mình sẽ hỗ trợ các bạn sử dụng .htaccessphp để chuyển hướng truy cập và đồng thời hiện thông báo đã thay đổi tên miền

Tạo file .htaccess ở thư mục gốc domain để điều hướng tất cả lưu lượng đến thông báo đồng thời lưu lại đường dẫn để phục vụ chuyển hướng sau khi thấy thông báo

<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.chuyenbentre.edu.vn$ [OR]
 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^chuyenbentre.edu.vn$
 RewriteRule (.*)$ http://online.chuyenbentre.edu.vn/go.php?url=$1 [R=301,L]
</IfModule>

– Các bạn thay www.chuyenbentre.edu.vnchuyenbentre.edu.vn thành tên domain cũ mà bạn đang dùng.

– Thay http://online.chuyenbentre.edu.vn/go.php thành đường dẫn mới mới chứa file go.php.

Tiếp tục tạo file go.php để hiện thông báo trước khi chuyển hướng

<meta http-equiv="refresh" content="10;url=https://thptchuyenbentre.edu.vn/<?php echo $_GET['url']; ?>">
Thông báo website được chuyển về......xyz....

Cấu trúc chính của file go.php như trên, các bạn có thể làm giao diện cho trang này. và điều chỉnh time điều hướng cũng như đường dẫn.

Dưới đây là file go.php mẫu của mình, các bạn có thể tham khảo:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=9" />
  <meta name="robots" content="noindex, follow">
  <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width, height=device-height" />
  <meta http-equiv="refresh" content="10;url=https://thptchuyenbentre.edu.vn/<?php echo $_GET['url']; ?>">
  <style type="text/css">
    body {
      background-color: white;
      padding: 30px;
      margin: 0;
    }
    .warning_404 {
      font-size: 16px;
      width: 550px;
      margin: 0 auto;
      text-align: center;
    }
    .symb404 {
      background: url(https://lh3.googleusercontent.com/-nmkpFcQco2A/VTiMOVU2StI/AAAAAAAABaU/0zI2Hjwhokw/s0/55388c36e6a92.gif);
      width: 548px;
      height: 372px;
      display: block;
      margin: 0 auto 25px;
    }
    
    .warning_404 .backhome_btn {
      text-align: center;
    }
    
    .backhome_btn a {
      display: inline-block;
      vertical-align: bottom;
      padding: 6px 10px;
      font-weight: bold;
      color: #fffae4;
      text-decoration: none;
      background-color: #0066FF;
      border-radius: 3px;
      box-shadow: 0 2px 0 #0066CC;
      transition: all 0.5s ease 0s;
    }
    
    .backhome_btn a:hover {
      background-color: #0033CC;
      box-shadow: 0 2px #270e01;
      color: #fff;
    }
    
    .warning_404 .warningcontent p {
      margin: 0 0 15px;
      padding: 0;
    }
    
    .warning_404 .warningcontent .ptext01 {
      font-weight: bold;
      text-transform: uppercase;
      font-size: 22px;
      margin-bottom: 10px;
    }
  </style>
  <title>thptchuyenbentre.edu.vn | bảo trì hệ thống</title>
</head>

<body>
  <div class="warning_404">
    <div class="symb404"></div>
    <div class="warningcontent">
      <p class="ptext01">Trường THPT Chuyên Bến Tre thông báo</p>
      <p>Kể từ ngày 26/7/2017 Trường THPT Chuyên Bến Tre sẽ sử dụng tên miền <b>thptchuyenbentre.edu.vn</b> thay cho tên miền hiện tại <b>chuyenbentre.edu.vn</b>.
      </p>
      <p>Rất mong quý thầy cô, quý phụ huynh, và các em học sinh thông cảm.
      </p>

      <p>Trang web sẽ được chuyển hướng trong vòng 10s
        <br><a href="https://thptchuyenbentre.edu.vn/<?php echo $_GET['url']; ?>">Bấm vào đây để chuyển hướng nhanh</a>
      </p>

      <p class="backhome_btn">
        <a href="https://thptchuyenbentre.edu.vn">THPT Chuyên Bến Tre</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp;
      </p>
    </div>
  </div>
</body>

</html>

Các bạn chú ý điều chỉnh thông tin cho phù hợp với website của bạn tại các dòng 8, 78 trong đoạn mẫu trên.

Các bạn có thể đặt câu hỏi dưới đây, mình sẽ hỗ trợ giải đáp.

3 thoughts on “Sử dụng .htaccess, php để chuyển hướng đổi tên miền và hiện thông báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *