[Plugins] Tính năng tìm kiếm chuyên mục khi post bài

Nếu Blog của bạn có nhiều chuyên mục và khi viết một bài mới, bạn gặp nhiều khó khăn trong việc chọn chuyên mục bởi thanh kéo quá ngắn thì Post Category Filter là plugins tốt nhất cho bạn.

1. Post Category Filter

Post Category Filter

Post Category Filter cho phép bạn lọc qua các hạng mục bài viết của bạn và nguyên tắc phân loại của Post Category Filter là thêm một hộp tìm kiếm trên đầu của danh sách. Các danh sách sẽ cập nhật trực tiếp khi bạn gõ chỉ với những từ khóa có liên quan dựa trên truy vấn tìm kiếm của bạn.

Đây là chức năng tìm kiếm chuyên mục trong wordpress khi post bài khá tiện lợi.

2. Cách cài đặt Post Category Filter

a. Sử dụng WordPress Dashboard

 1. Điều hướng đến “Add New” trong plugins dashboard
 2. Tìm kiếm cho ‘Post Category Filter
 3. Nhấn vào “Install Now ‘
 4. Kích hoạt các plugin trên bảng điều khiển Plugin

b. Tải lên trong WordPress Dashboard

 1. Điều hướng đến “Add New” trong plugins dashboard
 2. Hướng đến khu vực ‘Upload’
 3. Chọn admin-category-filter.zip từ máy tính của bạn
 4. Nhấn vào “Install Now ‘
 5. Kích hoạt plugin trong bảng điều khiển Plugin

c. Sử dụng FTP

 1. Tải admin-category-filter.zip
 2. giải nén file trên ra thư mục admin-category-filter trên máy tính của bạn
 3. Tải lên thư mục admin-category-filter  vào thư mục /wp-content/plugins/
 4. Kích hoạt plugin trong bảng điều khiển Plugin

One thought on “[Plugins] Tính năng tìm kiếm chuyên mục khi post bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *