GOODFRIE spoj PTIT – Good friends

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/GOODFRIE/ 1. Đề bài GOODFRIE spoj PTIT Trong một lớp học, cô giáo xếp hạng N học sinh theo thứ tự điểm số từ cao xuống thấp. Hai học sinh sẽ là bạn nếu thứ tự của họ là gần nhau, tức là khác biệt giữa thứ tự không quá K. Ví dụ: nếu […]

Continue reading


Đề thi Olympic 30/4 môn tin học khối 10 năm 2015

Đề thi Olympic 30/4 môn tin học khối 10 năm 2015 Tổng quan đề thi STT TÊN BÀI TÊN CHƯƠNG TRÌNH DỮ LIỆU VÀO KẾT QUẢ 1 Đặt trạm phủ sóng MOBI.* MOBI.INP MOBI.OUT 2 Tam giác cân TGCAN.* TGCAN.INP TGCAN.OUT 3 Mạng Điện MANGDIEN.* MANGDIEN.INP MANGDIEN.OUT Trong đó, dấu * thay cho PAS, C […]

Continue reading


BLGEN spoj – Chuỗi gen đặc trưng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/ 1. Đề thi olympic 30/4/2014 Môn tin học khối 10 Tế bào của một cá thể sinh vật ngoài hành tinh mới được phát hiện gồm rất nhiều gen, mỗi gen trong chuỗi gen của tế bào đều có số lượng nào đó các nucleotide (ký hiệu là nu). Các chuyên gia […]

Continue reading


MTHCN spoj – Hình chữ nhật kì lạ

1. Đề bài MTHCN spoj bạn có thể submit tại: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTHCN/ http://vn.spoj.com/problems/MTHCN/ Trong giờ học toán, Miticc cảm thấy rất chán nản với môn hình học,… Anh ta quyết định buông viết và làm 1 giấc, trong mơ Miticc đã gặp một chú bò, anh ta đã được chú bò giới thiệu một trò chơi hết […]

Continue reading