BCTEST12 spoj PTIT – Biến đổi chuỗi

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTEST12/

1. Đề bài BCTEST12 spoj PTIT

Cho chuỗi S gồm các chữ cái Latin hoặc là in thường hoặc là in hoa. Yêu cầu bạn hãy viết chương trình thực hiện các nhiệm vụ sau với chuỗi S đã cho:

–          Xóa tất các các nguyên âm.

–          Chèn kí tự “.” Vào trước mỗi phụ âm.

–          Thay thế tất cả các chữ cái in hoa bằng chữ cái in thường tương ứng.

Nguyên âm là các chữ cái: “A”, “O”, “Y”, “E”, “U”, “I”,”a”, “o”, “y”, “e”, “u”, “i”.

Dữ liệu:

Một chuỗi S duy nhất gồm các chữ cái Latin in thường và in hoa có độ dài từ 1 tới 100 chữ cái.

Kết quả:

Chuỗi S sau khi thực hiện các nhiệm vụ ở đề bài.

Ví dụ:

INPUTOUTPUT
Hocviencnbcvt.h.c.v.n.c.n.b.c.v.t

 

INPUTOUTPUT
PTITOJ.p.t.t.j

2. code tham khảo BCTEST12 spoj PTIT 

Bài này khá đơn giản bạn xem code để tham khảo thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *