[C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

1. Tìm UCLN, BCNN

Cho 2 số nguyên A, B được nhập từ bàn phím, hãy viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số.

Các bạn có thể tham khảo thêm về cách tính bằng Euclid tại đây: https://kienthuc24h.com/uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-co-ban/

2. Code tìm UCLN, BCNN C++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *