PTIT127A spoj PTIT – Tổ chức kì thi

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT127A/

1. Đề bài PTIT127A spoj

Một cuộc thi gồm có M nữ và N nam đăng kí. Ban tổ chức cần xếp đội cho các thí sinh theo quy tắc như sau: Mỗi đội gồm 2 nữ và 1 nam. Tuy nhiên, ban tổ chức cần K người để tham gia vào công tác tổ chức (chọn từ số người đăng kí), K người này sẽ không thể chọn đội để thi. Ví dụ: Nếu M=6, N=3, K=2. Ban tổ chức có thể lấy 1 nam và 1 nữ để tham gia tổ chức, còn lại 5 nữ và 2 nam. Ban tổ chức có thể tạo ra 2 đội.

Bạn hãy giúp ban tổ chức tính xem có thể chọn tối đa bao nhiêu đội.

Input

Một dòng chứa 3 số nguyên M,N,K. (0≤M,N≤100), (0≤K≤M+N)

Output

Số nguyên duy nhất là số đội có thể lập được.

Example

Input:
6 3 2

Output:
2

Input:
2 1 1

Output:
0
Input:
6 10 3

Output:
3

2. Code tham khảo PTIT127A spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *