PTIT124J spoj – chuyển nhị phân sang bát phân

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT124J/

1. Đề bài PTIT124J spoj

Cho một số ở hệ nhị phân, chuyển số đó sang hệ bát phân

Input

Một số duy nhất ở hệ nhị phân (không quá 100 chữ số, chữ số đầu tiên luôn là 1)

Output

Số sau khi chuyển sang hệ bát phân.

Example

Input:
1010
Output:
12
Input:
11001100

Output:
314

Điều hiển nhiên, kết quả khi chuyển từ hệ nhị phân sang hệ bát phân như sau:

000 –> 0

001 –> 1

010 –> 2

011 –> 3

100 –> 4

101 –> 5

110 –> 6

111 –> 7

từ đó ta chuyển về bài toán thay thế xâu là được

2. code mẫu PTIT124J spoj

 

keywords: chuyển hệ nhị phân sang bát phân pascal. chuyển đổi hệ cơ số 2 sang 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *