PTIT124J spoj – chuyển nhị phân sang bát phân

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT124J/

1. Đề bài PTIT124J spoj

Cho một số ở hệ nhị phân, chuyển số đó sang hệ bát phân

Input

Một số duy nhất ở hệ nhị phân (không quá 100 chữ số, chữ số đầu tiên luôn là 1)

Output

Số sau khi chuyển sang hệ bát phân.

Example

Input:
1010
Output:
12
Input:
11001100

Output:
314

Điều hiển nhiên, kết quả khi chuyển từ hệ nhị phân sang hệ bát phân như sau:

000 –> 0

001 –> 1

010 –> 2

011 –> 3

100 –> 4

101 –> 5

110 –> 6

111 –> 7

từ đó ta chuyển về bài toán thay thế xâu là được

2. code mẫu PTIT124J spoj

 

keywords: chuyển hệ nhị phân sang bát phân pascal. chuyển đổi hệ cơ số 2 sang 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *