Viết chương trình tính tổ hợp Ckn, và xuất ra tam giác pascal

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Viết chương trình có sử dụng hàm để tính Ckn . Xuất ra tam giác Pascal. Xuất ra vị trí giữa màn hình.

Code tính tổ hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *