Viết chương trình tính tổ hợp Ckn, và xuất ra tam giác pascal

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Viết chương trình có sử dụng hàm để tính Ckn . Xuất ra tam giác Pascal. Xuất ra vị trí giữa màn hình.

Code tính tổ hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *