[Struct] Cộng 2 phân số căn bản

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Yêu cầu xây dựng cấu trúc Phân số (gồm tử và mẫu).

Viết chương trình nhập vào 2 phân số, yêu cầu xuất phân số tổng của 2 phân số đó (sau khi rút gọn ra màn hình)
Nếu input có phân số nào có mẫu bằng 0 thì xuất kết quả ra -1
ví dụ 1:
input
1 2
1 3
output
5/6
ví dụ 2:
input
1 2
1 0
output
-1

Link nộp bài: http://upcoder.hcmup.edu.vn/index.php/problems/submit/343/01e2663585613fe2026ef385bd7034dc/C%E1%BB%99ng_2_ph%C3%A2n_s%E1%BB%91

Code tham khảo:

 

Code tham khảo cộng 2 phân số, sử dụng toán tử

 

keywords: Bài tập căn bản liên quan đến cấu trúc struct

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *