Thay đổi MTU Windows, khắc phục lỗi không vào được speedtest.net khi dùng VPN

MTU (Max Tranmission Unit) là đơn vị truyền tải dữ liệu lớn nhất của modem, nếu MTU càng lớn thì modem truyền dữ liệu càng nhiều. Giá trị MTU lớn nhất là 1500. Thông thường ADSL thường tương thích với MTU 1492.

1. Không vào được speedtest khi dùng VPN PPTP

Hôm nay mình có thử kết nối VPN PPTP trên windows 10, tuy nhiên không thể kết nối được. Mình thử ping thì các kết quả đều khá bình thường.

Ping speedtest.net để kiểm tra lỗi không vào được trên VPN PPTP

Ping speedtest.net để kiểm tra lỗi không vào được trên VPN PPTP

Mình đã thử Set DNS google cho mạng những vẫn không được.

Sau đó mình kiểm tra trực tiếp trên VPS triển khai PPTP VPN thì thấy vẫn vào được. Điều này khá lạ là trước giờ mình chưa gặp bao giờ.

Tuy nhiên khi thử kết nối VPN trên điện thoại Android và sử dụng Ubuntu thì mọi thứ lại kết nối rất bình thường.

Mình quyết định tìm hiểu trên các diễn đàn nước ngoài thì họ chỉ ra một số vấn đề liên quan đến MTU. Sau đó mình thử lệnh sau

a. Thử giá trị MTU 1400 Khi không kết nối VPN

Sử dụng lệnh

ping speedtest.net -f -l 1400

Sau đó mình nhận được phản hồi như sau

Pinging speedtest.net [151.101.128.230] with 1400 bytes of data:
Reply from 151.101.128.230: bytes=1400 time=274ms TTL=53
Reply from 151.101.128.230: bytes=1400 time=273ms TTL=53
Reply from 151.101.128.230: bytes=1400 time=275ms TTL=53
Reply from 151.101.128.230: bytes=1400 time=273ms TTL=53

Ping statistics for 151.101.128.230:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 273ms, Maximum = 275ms, Average = 273ms

Với phản hồi này vẫn truy cập bình thường.

b. Thử giá trị MTU 1400 Khi kết nối VPN

Sử dụng lệnh

ping speedtest.net -f -l 1400

Sau đó mình nhận được phản hồi như sau

Pinging speedtest.net [151.101.0.230] with 1401 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 151.101.0.230:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Với kết quả như trên thì không thể truy cập mạng, các gói dữ liệu gửi đi đều không thể nhận được.

Giải pháp lúc này mình set MTU là 1372.

2. Thay đổi giá trị MTU windows 10 khi không vào được mạng

a. Xem các giá trị MTU hiện tại

netsh interface ipv4 show subinterfaces

Minh họa kết quả

  MTU MediaSenseState  Bytes In Bytes Out Interface
------ --------------- --------- --------- -------------
 1500        1  79649426  14497661 us vpn
4294967295        1     0    9755 Loopback Pseudo-Interface 1
 1500        1 532994445  55966183 Wi-Fi
 1500        5     0     0 Ethernet
 1500        5     0     0 Local Area Connection* 1

b. thay đổi giá trị MTU

Sau khi có kết quả ở mục trên mình tiến hành Set lại giá trị MTU cho VPN Interface “us vpn”

netsh interface ipv4 set subinterface "us vpn" mtu=1372 store=persistent

Bạn thay us vpn thành tên Interface phù hợp

Nếu phản hồi “Ok” là bạn đã thành công, còn nếu “The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.” Thì bạn hãy kiểm tra lại tên Interface cho chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *