P146PROC spoj PTIT – ROUND 6C – Bút màu

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146PROC/

1. Đề bài P146PROC spoj

Tí nhờ mẹ đi mua bút màu để chuẩn bị cho giờ vẽ tranh trên lớp. Tí dặn mẹ mua 4 bút màu khác nhau, nhưng mẹ Tí lại quên mất, chỉ nhớ là mua 4 cái bút màu cho Tí.

Về đến nhà, Tí bắt đền mẹ vì đã không mua đủ 4 màu cho Tí. Tí đòi mẹ ra hiệu sách mua thêm, để có đủ 4 màu vẽ cho ngày mai.

Các bạn hãy tính xem mẹ Tí cần mua thêm ít nhất bao nhiêu chiếc bút màu?

Input

Một dòng duy nhất gồm 4 số nguyên s1, s2, s3, s4 (1<= s1, s2, s3, s4 <= 10^9) thể hiện màu của 4 chiếc bút mà mẹ vừa mới mua cho Tí.

Output

In ra số lượng bút màu ít nhất cần mua thêm cho Tí.

Example

Test 1:

Input:

1 7 3 3

Output:

1

 

Test 2:

Input:

7 7 7 7

Output:

3

2. Code tham khảo P146PROC spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *