P146PROC spoj PTIT – ROUND 6C – Bút màu

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146PROC/

1. Đề bài P146PROC spoj

Tí nhờ mẹ đi mua bút màu để chuẩn bị cho giờ vẽ tranh trên lớp. Tí dặn mẹ mua 4 bút màu khác nhau, nhưng mẹ Tí lại quên mất, chỉ nhớ là mua 4 cái bút màu cho Tí.

Về đến nhà, Tí bắt đền mẹ vì đã không mua đủ 4 màu cho Tí. Tí đòi mẹ ra hiệu sách mua thêm, để có đủ 4 màu vẽ cho ngày mai.

Các bạn hãy tính xem mẹ Tí cần mua thêm ít nhất bao nhiêu chiếc bút màu?

Input

Một dòng duy nhất gồm 4 số nguyên s1, s2, s3, s4 (1<= s1, s2, s3, s4 <= 10^9) thể hiện màu của 4 chiếc bút mà mẹ vừa mới mua cho Tí.

Output

In ra số lượng bút màu ít nhất cần mua thêm cho Tí.

Example

Test 1:

Input:

1 7 3 3

Output:

1

 

Test 2:

Input:

7 7 7 7

Output:

3

2. Code tham khảo P146PROC spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *