BCTELEPH spoj PTIT – Danh sách điện thoại nhất quán

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTELEPH/ 1. Đề bài BCTELEPH spoj PTIT Cho một danh sách các số điện thoại, hãy xác định danh sách này có số điện thoại nào là phần trước của số khác hay không? Nếu không thì danh sách này được gọi là nhất quán. Giả sử một danh sách có chứa các số […]

Continue reading


Thuật toán sắp xếp bằng đếm phân phối

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSAPXEP/ 1. Đề bài sắp xếp bằng đếm phân phối Sắp xếp dãy tăng dần. Input – Dòng đầu chứa số n ( số phần tử của dãy 1<=n<=1000) – n dòng sau, mỗi dòng là 1 phần tử của dãy (giá trị tuyệt đối không quá 1000) Output Mỗi phần tử của dãy […]

Continue reading


DHEXP spoj – Biểu thức

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHEXP/ 1. Đề thi duyên hải môn tin học khối 10 2015 Một dãy gồm n số nguyên không âm a1, a2,…, an được viết thành một hàng ngang, giữa hai số liên tiếp có một khoảng trắng, như vậy có tất cả (n­-1) khoảng trắng. Người ta muốn đặt k dấu cộng […]

Continue reading


Đề thi Olympic 30/4 môn tin học khối 10 năm 2015

Đề thi Olympic 30/4 môn tin học khối 10 năm 2015 Tổng quan đề thi STT TÊN BÀI TÊN CHƯƠNG TRÌNH DỮ LIỆU VÀO KẾT QUẢ 1 Đặt trạm phủ sóng MOBI.* MOBI.INP MOBI.OUT 2 Tam giác cân TGCAN.* TGCAN.INP TGCAN.OUT 3 Mạng Điện MANGDIEN.* MANGDIEN.INP MANGDIEN.OUT Trong đó, dấu * thay cho PAS, C […]

Continue reading


P152PROB PTIT spoj – Phân nhóm

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P152PROB/ 1. Đề bài P152PROB PTIT spoj Pudge là một anh chàng rất thích hù dọa những người hay đi lẻ trong rừng. Một người được gọi là đi lẻ nếu như chênh lệch chiều cao với những người khác lớn hơn K. Một người được xếp chung nhóm với nhau nếu như […]

Continue reading


P153PROF PTIT spoj – Quyết chiến

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P153PROF/ 1. Đề bài P153PROF PTIT spoj Có một cuộc quyết chiến giữa 2 phe Radiant và Dire. Mỗi phe có N chiến binh, mỗi chiến binh đều biết chỉ số sức mạnh của mình. Cuộc quyết chiến giữa 2 phe phải được tuân thủ luật sau: Có N vòng đấu, mỗi vòng […]

Continue reading


P151PROG spoj PTIT – Xếp Hàng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151PROG/ 1. Đề bài P151PROG spoj PTIT Trong giờ ăn trưa tại Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có n sinh viên đang xếp hang để lấy đồ. Cảm thấy chán vì phải đứng đợi một mình, vì vậy mỗi sinh viên viết ra mã sinh viên của mình đứng ngay trước […]

Continue reading


PTIT123A PTIT spoj – Sắp xếp 2

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123A/ 1. Đề bài PTIT123A PTIT spoj Cho một danh sách chứa cả các số và các từ. Yêu cầu bạn hãy sắp xếp danh sách này tăng dần sao cho các từ theo thứ tự từ điển, các số theo thứ tự số. Hơn nữa, nếu phần tử thứ n là số thì […]

Continue reading