P156SUMH spoj PTIT – ROUND 6H – Kim cương

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P156SUMH/ 1. Đề bài P156SUMH spoj Xavi có một ma trận hình vuông kích thước n * n (với n lẻ). Anh ta muốn trang trí vào ma trận đấy một viên kim cương. Các bạn hãy giúp anh ấy thực hiện công việc này. Kí tự ‘*’ thể hiện các ô trống còn […]

Continue reading


P151SUMI spoj PTIT – Bóng đá

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151SUMI/ 1. Đề bài P151SUMI spoj Tèo đi học và bỏ lỡ không xem được trận tranh huy chương đồng của seagame giữa Việt Nam và Indonesia. Cậu tiếc ngẩn, tiếc ngơ, cũng may thay bạn cậu là Tí xem được trận này và mỗi khi có bàn thằng cậu lại ghi tên đội […]

Continue reading


BCBASEAD spoj PTIT – Phép cộng cơ sở

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCBASEAD/ 1. Đề bài BCBASEAD spoj Thay vì thực hiện cộng các số nguyên thập phân một cách nhàm chán, người ta muốn tăng tính hấp dẫn của phép tính này bằng cách biểu diễn lại toán hạng và cả kết quả theo dạng tập hợp cơ sở. Trong cách biểu diễn này, các số nguyên […]

Continue reading


PTIT122F spoj PTIT – Số siêu tự nhiên

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT122F/ 1. Đề bài PTIT122F spoj Một số siêu tự nhiên là một chuỗi chứa các chữ số và dấu hỏi (ví dụ như 36?1?8). Một số X phù hợp với một số siêu tự nhiên W nếu X có thể được tạo thành từ W bằng cách thay thế dấu hỏi bằng các […]

Continue reading


PTIT121K spoj PTIT – Đường đi lớn nhất

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT121K/ 1. Đề bài PTIT121K spoj Sau những tiết học ban đầu hứng thú với môn Điện tử số về hệ cơ số, MĐ dần thấy nản khi phải đối mặt với các loại mạch và cổng @@. Đầu óc cứ nghĩ đến mấy cái hệ cơ số, MĐ lại nghĩ ra một bài […]

Continue reading


PTIT121I spoj PTIT – Lặp lại các kí tự

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT12R1/problems/PTIT121I/ 1. Đề bài PTIT121I spoj Với một xâu ký tự S, và một số nguyên R, hãy tạo ra một xâu T bằng cách mỗi ký tự trong S được lặp lại R lần. Các ký tự trong S có thể nằm trong dãy: 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$%*+-./: Input Dòng 1 ghi số bộ test (không […]

Continue reading


PTIT013A spoj PTIT – Số may mắn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT013A/ 1. Đề bài PTIT013A spoj John rất thích con số 86 vì theo John đó là con số may mắn. Khi bắt gặp một số nguyên X John muốn kiểm tra xem trong dạng biểu diễn của nó kết thúc là số 86 hay không? Ví dụ số 111539786 kết thúc là  số […]

Continue reading