P146SUMG spoj PTIT – ROUND 6G – Vẽ tranh

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMG/ 1. Đề bài P146SUMG spoj Tí đang học vẽ và thầy giáo cho Tí một bài tập khá đơn giản, đó là phóng to bức tranh. Bức tranh mẫu của thầy giáo có kích thước R*C, thầy giáo yêu cầu Tí phóng to bức tranh theo chiều dài là A lần và chiều […]

Continue reading


P146SUMF spoj PTIT – Dãy số kì diệu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMF/ 1. Đề bài P146SUMF spoj Cho trước một số nguyên không âm n, nhiệm vụ của bạn là tìm số nguyên k nhỏ nhất, sao cho dãy số n, 2n, 3n, …, kn có chứa đầy đủ các chữ số từ 0 đến 9. Input Gồm nhiều bộ test. Mỗi test gồm một […]

Continue reading


P145SUMF spoj PTIT – Trang trí bàn cờ

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P145SUMF/ 1. Đề bài P145SUMF spoj Tí đang muốn làm một cái bàn cờ vua mới cho riêng mình. Sau khi được anh trai làm cho một tấm gỗ phẳng và nhẵn, Tí bắt đầu sơn màu cho bàn cờ của mình. Bàn cờ của Tí gồm có RxC ô, mỗi ô có chiều […]

Continue reading


P145PROE spoj PTIT – ROUND 5E – Trang trí

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P145PROE/ 1. Đề bài P145PROE spoj Tí và Tèo đang cùng nhau vẽ tranh. 2 bạn cần trang trí các họa tiết để làm nổi bật dòng chữ trung tâm. Cách trang trí cho mỗi chữ cái của Tí như sau: ..#.. .#.#. #.X.# .#.#. ..#.. Trong đó X là chữ cái đang trang […]

Continue reading


P144SUMA spoj PTIT – Nam châm

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P144SUMA/ 1. Đề bài P144SUMA spoj Tí đang học về từ tính của nam châm. Cậu biết rằng nam châm có 2 cực âm và dương, cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau. Một lần cậu sắp lần lượt các nam châm theo chiều dọc, nhiệm vụ của bạn là xem […]

Continue reading


P142SUMG spoj PTIT – Mã hóa

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P142SUMG/ 1. Đề bài P142SUMG spoj Mã hóa là một bước quan trọng trong việc truyền thông tin. Một trong những thuật toán đơn giản đó là dịch vòng tất cả các kí tự của từ mã (nội dung cần mã hóa) sang phải d kí tự. Chẳng hạn với d = 5, kí […]

Continue reading


P141PROJ spoj PTIT – ROUND 1J – Test IQ

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P141PROJ/ 1. Đề bài P141PROJ spoj Test IQ là một vòng khá quen thuộc trong khi tuyển dụng. Công ty X muốn test qua khả năng tư duy của bạn, nên đã đưa ra một bài tập IQ nhỏ như sau: Bạn nhận được một tấm bìa 4×4, mỗi ô của tấm bìa được […]

Continue reading


P136SUMC spoj PTIT – Số nghịch đảo

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/PTIT/problems/P136SUMC/ 1. Đề bài P136SUMC spoj Mẹ bảo Tí dạy đứa em nhỏ học toán, làm quen với các con số. Tý thấy thằng em mình khá thông minh, so sánh các số bình thường có vẻ quá đơn giản đối với nó. Vì vậy Tý ra yêu cầu mới, các số bình thường […]

Continue reading