P136SUMC spoj PTIT – Số nghịch đảo

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/PTIT/problems/P136SUMC/

1. Đề bài P136SUMC spoj

Mẹ bảo Tí dạy đứa em nhỏ học toán, làm quen với các con số. Tý thấy thằng em mình khá thông minh, so sánh các số bình thường có vẻ quá đơn giản đối với nó. Vì vậy Tý ra yêu cầu mới, các số bình thường sẽ được đọc từ trái sang, bây giờ sẽ đọc ngược lại, đọc các chữ số từ bên phải sang.

Bài toán có vẻ hơi hóc búa với em của Tý, các bạn hãy viết chương trình để giải quyết vấn đề này.

Input

Chứa 2 số nguyên có 3 chữ số A và B. A và B luôn khác nhau và không chứa chữ số 0.

Output

In ra số có giá trị lớn hơn (theo quy tắc mới).

Example

Test 1:

Input:

734 893

Output:

437

 

Test 2:

Input:

221 231

Output:

132

Test 3:

Input:

839 237

Output:

938

2. Cách làm P136SUMC spoj PTIT

– nhập số ở dạng xâu

– Thực hiện gép xâu bằng phép + , và thực hiện so sánh xâu bình thường 😀

3. Code tham khảo P136SUMC spoj PTIT

var  s:string;
  tam:char;
  f:text;
begin
  assign(f,''); reset(f);
  readln(s);
  if (s[3]+s[2]+s[1]) > (s[7]+s[6]+s[5]) then
    writeln(s[3]+s[2]+s[1])
  else
    writeln(s[7]+s[6]+s[5]);
  close(f);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *