P141PROJ spoj PTIT – ROUND 1J – Test IQ

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P141PROJ/

1. Đề bài P141PROJ spoj

Test IQ là một vòng khá quen thuộc trong khi tuyển dụng. Công ty X muốn test qua khả năng tư duy của bạn, nên đã đưa ra một bài tập IQ nhỏ như sau:

Bạn nhận được một tấm bìa 4×4, mỗi ô của tấm bìa được sơn màu trắng hoặc đen. Nhà tuyển dụng muốn bạn sơn lại nhiều nhất 1 ô, sao cho tồn tại một hình vuông 2×2 mà màu của chúng là đồng nhất.

Input

Gồm 4 dòng, mỗi dòng gồm 4 kí tự. Kí tự ‘.’ thể hiện rằng ô đó được sơn màu trắng, kí tự ‘#’ thể hiện rằng ô đó được sơn màu đen.

Output

In ra “YES” nếu có thể thực hiện được yêu cầu, in ra “NO” trong trường hợp ngược lại.

Example

Test 1:

Input:

####
.#..
####
….

####

.#..

####

….

 

Output:

YES

 

Test 2:

Input:

####

….

####

….

Output:

NO

##################

Bài này không có gì khó, các bạn có thể làm tốt hơn code mẫu

2. Code tham khảo P141PROJ spoj PTIT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *