P146SUMF spoj PTIT – Dãy số kì diệu

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMF/

1. Đề bài P146SUMF spoj

Cho trước một số nguyên không âm n, nhiệm vụ của bạn là tìm số nguyên k nhỏ nhất, sao cho dãy số n, 2n, 3n, …, kn có chứa đầy đủ các chữ số từ 0 đến 9.

Input

Gồm nhiều bộ test. Mỗi test gồm một số nguyên dương n trong phạm vi từ 1 tới 200 000 000.

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng số nguyên k thỏa mãn yêu cầu.

Example

Input:

1
10
123456789
3141592

Output:

1
10
123456789
3141592

10
9
3
5

2. Hướng dẫn P146SUMF spoj PTIT

– thực hiện sinh xâu k*n (k=1..+oo)

– duyệt kiểm tra có thỏa điều kiện đề bài hay không? nếu có thì xong bài toán. còn ko tiếp tục tăng k và kiểm tra

3. code tham khảo P146SUMF spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *