P146SUMF spoj PTIT – Dãy số kì diệu

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMF/

1. Đề bài P146SUMF spoj

Cho trước một số nguyên không âm n, nhiệm vụ của bạn là tìm số nguyên k nhỏ nhất, sao cho dãy số n, 2n, 3n, …, kn có chứa đầy đủ các chữ số từ 0 đến 9.

Input

Gồm nhiều bộ test. Mỗi test gồm một số nguyên dương n trong phạm vi từ 1 tới 200 000 000.

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng số nguyên k thỏa mãn yêu cầu.

Example

Input:

1
10
123456789
3141592

Output:

1
10
123456789
3141592

10
9
3
5

2. Hướng dẫn P146SUMF spoj PTIT

– thực hiện sinh xâu k*n (k=1..+oo)

– duyệt kiểm tra có thỏa điều kiện đề bài hay không? nếu có thì xong bài toán. còn ko tiếp tục tăng k và kiểm tra

3. code tham khảo P146SUMF spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *