P146SUMB spoj PTIT – Tập vẽ

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMB/

1. Đề bài P146SUMB spoj

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, cho một số n, và bạn vẽ theo một dạng mẫu cho trước.

Ví dụ với n = 5:

0

0 1 0

0 1 2 1 0

0 1 2 3 2 1 0

0 1 2 3 4 3 2 1 0

0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0

0 1 2 3 4 3 2 1 0

0 1 2 3 2 1 0

0 1 2 1 0

0 1 0

0

Chú ý: Các số các nhau một dấu cách, hình in ra không được thừa dòng, cuối mỗi hàng cũng không thừa dấu cách.

Input

Số nguyên dương n (2 <=n <= 9).

Output

Hình vẽ theo mẫu. Các kí tự bao gồm các chữ số và dấu cách.

Example

Test 1:

Input:

2

Output:

0

0 1 0

0 1 2 1 0

0 1 0

0

 

Test 2:

Input:

3

Output:

0

0 1 0

0 1 2 1 0

0 1 2 3 2 1 0

0 1 2 1 0

0 1 0

0

2. Gợi ý P146SUMB spoj PTIT

– Thực hiện theo yêu cầu bài toán

3. Code tham khảo P146SUMB spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *