P146SUMA spoj PTIT – Chuyển đổi

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMA/

1. Đề bài P146SUMA spoj

Tèo đang chơi một trò chới với dãy số. Dãy số của Tèo chỉ gồm các số 0 hoặc 1. Tèo đang cần chuyển đổi một đoạn của dãy số để sao cho số lượng số 1 là nhiều nhất.

Chuyển đổi một đoạn là thay các số a[i]  trong đoạn đó bằng số x, với x = 1 – a[i].

Các bạn giúp Tèo chọn đoạn để chuyển đổi nhé.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 <=n <= 100).

Dòng thứ hai là dãy số của Tèo.

Output

Số lượng số 1 nhiều nhất mà Tèo có thể có được.

Example

Test 1:

Input:

5

1 0 0 1 0

Output:

4

 

Test 2:

Input:

4

1 0 0 1

Output:

4

2. Gợi ý P146SUMA spoj PTIT

Với n<=100 bài này có thể dễ dàng áp dụng duyệt O(n^3).

3. Code tham khảo P146SUMA spoj PTIT

2 thoughts on “P146SUMA spoj PTIT – Chuyển đổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *