P131SUMD spoj PTIT – SUM1 D – Nhầm chữ số

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P131SUMD/ 1. Đề bài P131SUMD spoj PTIT Sau khi mệt mỏi với việc quay bảng vuông, giáo viên giao cho Perica bài toán khác. Giáo viên viết 2 số nguyên, A và B, và yêu cầu Perica cộng chúng lại. Perica không bao giờ tính toán sai, nhưng thỉnh thoảng anh ấy không chép […]

Continue reading


BCTEST12 spoj PTIT – Biến đổi chuỗi

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTEST12/ 1. Đề bài BCTEST12 spoj PTIT Cho chuỗi S gồm các chữ cái Latin hoặc là in thường hoặc là in hoa. Yêu cầu bạn hãy viết chương trình thực hiện các nhiệm vụ sau với chuỗi S đã cho: –          Xóa tất các các nguyên âm. –          Chèn kí tự “.” Vào […]

Continue reading


BCTELEPH spoj PTIT – Danh sách điện thoại nhất quán

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTELEPH/ 1. Đề bài BCTELEPH spoj PTIT Cho một danh sách các số điện thoại, hãy xác định danh sách này có số điện thoại nào là phần trước của số khác hay không? Nếu không thì danh sách này được gọi là nhất quán. Giả sử một danh sách có chứa các số […]

Continue reading


MORSEDEC spoj – Morse decoding

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MORSEDEC/ 1. Đề bài MORSEDEC spoj Hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, con người thường trao đổi với nhau bằng điện thoại, fax hay email. Hãy quay ngược thời gian lại 100 năm, khi đó con người không có điện thoại hay fax, lại càng chẳng có email, người ta phải […]

Continue reading


BCTHIDAU spoj PTIT – Thi đấu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCTHIDAU/ 1. Đề bài BCTHIDAU spoj PTIT Trong cuộc thi ACM, các đội thi đấu với nhau. Thứ hạng của mỗi đội phụ thuộc vào: số lượng bài giải được và số điểm bị phạt (điểm phạt phụ thuộc vào thời gian và số lần nộp bài trước khi bài đó được giải đúng). […]

Continue reading


BCPENNY spoj PTIT – Penny Game

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPENNY/ 1. Đề bài BCPENNY spoj PTIT Penny Game là một trò chơi đơn giản cho hai người chơi. Trò chơi này yêu cầu mỗi người chơi chọn một dãy duy nhất ba mặt đồng xu ví dụ như HEADS TAILS HEADS (HTH). Các đồng xu sẽ được tung liên tiếp cho cho đến […]

Continue reading


BCLUCKY1 spoj PTIT – Số gần may mắn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCLUCKY1/ 1. Đề bài BCLUCKY1 spoj PTIT Petya yêu thích các số may mắn. Ta biết rằng một số là số may mắn nếu biểu diễn thập phân của nó chỉ chứa các chữ số may mắn là 4 và 7. Ví dụ, các số 47, 744, 4 là số may mắn và 5, […]

Continue reading


BCCOMMAS PTIT – Chèn dấu phẩy

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCCOMMAS/ 1. Đề bài BCCOMMAS PTIT Bessie làm việc với các số lớn N (1 <= N <= 2,000,000,000) như 153920529 và nhận ra rằng sẽ dễ dàng đọc hơn với các dấu phẩy được chèn vào mỗi 3 chữ số. Do đó, cô muốn để thêm dấu phẩy: 153,920,529 . Hãy viết […]

Continue reading


BCBOM spoj PTIT – Trò chơi dò mìn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCBOM/ 1. Đề bài BCBOM spoj PTIT Trong trò chơi dò mìn, người ta cho trước một ma trận cấp n*m trong đó có một số quả mìn ở các vị trí nào đó. Nhiệm vụ của người chơi là xác định vị trí của các quả mìn này dựa trên các ô xung quanh. […]

Continue reading


P153PROI PTIT spoj – Mã hóa xâu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P153PROI/ 1. Đề bài P153PROI PTIT spoj Tí đang tìm hiểu một trong những kĩ thuật mật mã hóa đơn giản nhất. Với bản tin cần được mã hóa, phương pháp này được sẽ mã hóa thành một xâu với quy tắc như sau: Xâu mã hóa chỉ lưu lại các kí tự […]

Continue reading