FINDCOW PTIT spoj – Find the Cow!

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/FINDCOW/ 1. Đề bài FINDCOW PTIT spoj Cô bò Bessie đã trốn thoát và đang trốn ở một đồi núi với những đồng cỏ cao. Nông dân John (FJ), người đang muốn tìm kiếm Bessie, đã quyết định bò trên đồng cỏ bằng tay và dầu gối để tìm ra dấu vết của Bessie. […]

Continue reading


PTIT123E PTIT spoj – Số vòng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123E/ 1. Đề bài PTIT123E PTIT spoj Một số vòng là một số nguyên có n chữ số, khi nhân số đó với các số từ 1 đến n, ta được số mới thỏa mãn: Nếu như chọn các chữ số từ một vị trí nào đó rồi vòng lại (đến trước chữ số […]

Continue reading


PTIT123A PTIT spoj – Sắp xếp 2

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123A/ 1. Đề bài PTIT123A PTIT spoj Cho một danh sách chứa cả các số và các từ. Yêu cầu bạn hãy sắp xếp danh sách này tăng dần sao cho các từ theo thứ tự từ điển, các số theo thứ tự số. Hơn nữa, nếu phần tử thứ n là số thì […]

Continue reading


PTIT123J PTIT spoj – Dấu ngoặc đúng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123J/ 1. Đề bài PTIT123J PTIT spoj Cho các đoạn văn chứa các dấu ngoặc, có thể là ngoặc đơn đơn ( “()” ) hoặc ngoặc vuông ( “[]” ). Một đoạn văn đúng là đoạn mà với mỗi dấu mở ngoặc thì sẽ có dấu đóng ngoặc tương ứng và đúng thứ tự. […]

Continue reading


CHATCHIT spoj

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CHATCHIT/ 1. Đề bài CHATCHIT spoj Sau khi trải qua kỳ thi chọn đội tuyển Quốc tế đầy căng thẳng, các vCoders quyết định tạm gác niềm đam mê tin học của mình một thời gian để đi tìm những niềm vui mới. Một số quyết định đi Hồng Kông nghỉ mát để bù […]

Continue reading


NKLETTER spoj – Gửi thư

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKLETTER/ 1. Đề bài NKLETTER spoj Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ cái la tinh in thường. Để bảo mật nội dung văn bản, ông Giám đốc gửi 2 bức thư. Bức […]

Continue reading


BCPALIN PTIT spoj – Số đối xứng (Cơ bản)

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/PTIT/problems/BCPALIN/ 1. Đề bài BCPALIN PTIT spoj Số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau. Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng. Yêu cầu: Cho số n, xác định xem n có phải là số đối […]

Continue reading