BCPALIN PTIT spoj – Số đối xứng (Cơ bản)

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/PTIT/problems/BCPALIN/

1. Đề bài BCPALIN PTIT spoj

Số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau. Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng.

Yêu cầu: Cho số n, xác định xem n có phải là số đối xứng hay không.

Dữ liệu

–          Dòng đầu chứa số bộ test

–          Mỗi dòng sau chứa 1 bộ test gồm duy nhất số nguyên dương n (n<=10^9)

Kết quả

Với mỗi bộ test, xuất ra trên 1 dòng: “YES” nếu là số đối xưng, ngược lại là “NO”.

Ví dụ

INPUTOUTPUT
3

101

111

100

YES

YES

NO

2. Hướng dẫn BCPALIN PTIT spoj

Cách làm thô nhất ở đây có thể áp dụng là bạn coi như số nhập vào là 1 chuỗi. vậy chỉ cần lật chuỗi đó lại mà vẫn bằng với chuổi ban đầu thì nó đối xứng rồi 😀 ngoài ra bạn có thể làm bằng cách sử dụng div mod sẽ có lợi hơn. nhưng ở đây mình làm bằng xâu. nếu bạn cần có thể yêu cầu mình bằng cách liên hệ qua FB hoặc sdt.

3. Code tham khảo BCPALIN PTIT spoj

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *