REMOVBIT PTIT spoj- xóa BIT

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/REMOVBIT/

1. Đề bài REMOVBIT spoj

Cho số a viết ở hệ cơ số 2. Nhiệm vụ của bạn là phải xóa một chữ số để số còn lại xóa khi xóa là lớn nhất !!!

Input

Một dòng chứa số a viết ở hệ nhị phân.

Output

Số lớn nhất sau khi xóa 1 chữ số từ a.

Example

Input:
101

Output:
11

2. Hướng dẫn REMOVBIT spoj

– Khi viết ra giấy ta dễ dàng nhận thấy chỉ cần xóa số 0 đầu tiên từ trái qua sẽ thu được số lớn nhất.

– Vậy khi ko có số 0 thì sao? tức là gồm 1 dãy số 1, ta chỉ cần xóa 1 số bất kì.

– xuất ra ra kết quả.

3. code tham khảo REMOVBIT spoj

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *