PTIT122F spoj PTIT – Số siêu tự nhiên

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT122F/

1. Đề bài PTIT122F spoj

Một số siêu tự nhiên là một chuỗi chứa các chữ số và dấu hỏi (ví dụ như 36?1?8). Một số X phù hợp với một số siêu tự nhiên W nếu X có thể được tạo thành từ W bằng cách thay thế dấu hỏi bằng các chữ số tùy ý. Ví dụ: 365198 phù hợp với số siêu tự nhiên 36?1?8, nhưng 360199, 361028 hoặ 36128 thì không. Viết chương trình đọc số siêu tự nhiên W và số X (có cùng độ dài n), và xác định số các số phù hợp với W và lớn hơn X.

Dữ liệu:

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test gồm 2 dòng:

–          Dòng 1 chứa số siêu tự nhiên W

–          Dòng 2 chứa số nguyên X

Độ dài các số từ 1 đến 10 kí tự.

Dữ liệu kết thúc bởi dấu #

Kết quả:

Với mỗi bộ test, in ra trên 1 dòng số các số phù hợp với W và lớn hơn X.

Example

Input:
36?1?8

236428

8?3

910

?

5
#

Output:

100

0
4

2. Hướng dẫn PTIT122F spoj PTIT

– Thực hiện quay lui điền số vào các dấu ? và đếm kết quả

3. Code tham khảo PTIT122F spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *