PTIT122F spoj PTIT – Số siêu tự nhiên

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT122F/

1. Đề bài PTIT122F spoj

Một số siêu tự nhiên là một chuỗi chứa các chữ số và dấu hỏi (ví dụ như 36?1?8). Một số X phù hợp với một số siêu tự nhiên W nếu X có thể được tạo thành từ W bằng cách thay thế dấu hỏi bằng các chữ số tùy ý. Ví dụ: 365198 phù hợp với số siêu tự nhiên 36?1?8, nhưng 360199, 361028 hoặ 36128 thì không. Viết chương trình đọc số siêu tự nhiên W và số X (có cùng độ dài n), và xác định số các số phù hợp với W và lớn hơn X.

Dữ liệu:

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test gồm 2 dòng:

–          Dòng 1 chứa số siêu tự nhiên W

–          Dòng 2 chứa số nguyên X

Độ dài các số từ 1 đến 10 kí tự.

Dữ liệu kết thúc bởi dấu #

Kết quả:

Với mỗi bộ test, in ra trên 1 dòng số các số phù hợp với W và lớn hơn X.

Example

Input:
36?1?8

236428

8?3

910

?

5
#

Output:

100

0
4

2. Hướng dẫn PTIT122F spoj PTIT

– Thực hiện quay lui điền số vào các dấu ? và đếm kết quả

3. Code tham khảo PTIT122F spoj PTIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *