P167PROD spoj PTIT – ROUND 7D – ABC

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P167PROD/

1. Đề bài P167PROD spoj

Cho đẳng thức a + b = c, trong 3 số này có 1 số bị mờ đi một chữ số (được thay bằng dấu ?), hãy tìm chữ số đó.

Input

  • Dòng đầu chứa một số nguyên không âm a;
  • Dòng thứ hai chứa một số nguyên không âm b;
  • Dòng thứ ba chứa một số nguyên không âm c;

Cả ba số đều không vượt quá 106.  Một trong ba số sẽ bị thay một vị trí bằng dấu ?.

Output

  • Gồm một dòng chứa một số chữ số là kết quả tương ứng của bộ test trong dữ liệu vào.

Example

Input:

128

?2

200

Output:

7

2. Code c++ P167PROD spoj PTIT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *