Viết thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không?

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Viết bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không?

Thuật toán kiểm tra số nguyên tố

B1: Nhập N.

B2: Nếu N<2, thì đến B7, ngược lại B3.

B3: i=1; m=sqrt(N).

B4: i=i+1;

B5: nếu i<=m thì đến B6, ngược lại B8

B6: nếu N%i=0 thì đến B7, ngược lại B4

B7: xuất không là SNT, B9

B8: xuất là SNT, B9

B9: KT

Code kiểm tra số nguyên tố

Ngoài ra bạn nên xem thêm bài viết này

BCPRIME PTIT spoj – Kiểm tra số nguyên tố

Đặng Minh Tiến – UIT K11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *