Cây khung nhỏ nhất QBMST spoj: Kruskal, Prim heap

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Code QBMST được viết bằng thuật toán Kruskal Pascal

Mình đã bỏ một số phần thừa trong sách TLGK Chuyên tin

Thuật toán kruskal dưới đây được biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh trong lí thuyết đồ thị:

Code QBMST được viết bằng Prim Heap Pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *